INFO: Liga schaakseizoen 2016/2017

Bij de aanvang van het nieuwe schaakseizoen, willen we alvast volgende zaken meedelen:

1) Onze jaarlijkse Algemene Vergadering zal doorgaan op 19 oktober  (AV enkel geldig voor de bestuursleden van de kringen Liga Antwerpen)

Herverkiesbare functies voor periode 2016/2018, iedereen kan zich kandidaat stellen voor onderstaande functies.

 • voorzitter: Bart Van Tichelen is kandidaat voor een nieuwe termijn
 • penningmeester: Steven Bogaert is kandidaat voor een nieuwe termijn
 • tornooileider: momenteel vacant (reeds kandidaturen ontvangen)
 • kadervorming: Dirk De Ridder houdt zijn kandidatuur in beraad
 • secretaris: momenteel vacant – hier zoeken we dringend versterking

2) Kandidaturen voor bestuursfuncties worden gezonden aan ondervoorzitter@schaakliga.antwerpen.be. Patrick Van de Perre zal als ondervoorzitter/waarnemend secretaris dit onpartijdig kunnen opvolgen. Eventuele vragen over de inhoud van bepaalde functies kunnen ook aan hem gericht worden.

Wil je je extra nuttig maken als vrijwilliger, ook dit kan laat het ons weten.

Raad van Bestuur 2015/2016: https://www.schaakliga-antwerpen.be/organisatie/rvb/

3) Zorg ervoor dat al je leden uiterlijk 15 september (bij voorkeur dus 14 september) aangesloten zijn.  Het tijdig aansluiten heeft volgende voordelen:

 • enkel spelers die tijdig aangemeld werden kunnen interclubs spelen.  KBSB zal deze regel streng opvolgen
 • de VSFverzekering geldt enkel voor aangesloten leden. Opgelet dus met clubactiviteiten waarin leden betrokken zijn die (nog) niet aangesloten zijn.
 • per 15/9 worden de officiële aantallen van de leden bekend gemaakt, met bijhorende stemverdeling op de KBSB, VSF en binnen de liga.   Actie is dus vereist.
 • Er zijn geen verminderde lidgelden.  Dus een lid pas in november aansluiten voor deelname aan de zilveren toren heeft budgettair geen consequenties. Toegegeven, het lidgeld is duurder dan de vorige jaren, maar in vergelijking met andere hobbies blijven we relatief goedkoop

4) Onze schaakliga bestaat dit seizoen 70 jaar.  Wij bekijken of we dit op een of andere manier in de verf kunnen zetten.  Ideeën zijn steeds welkom.

5) Als uitsmijter nog enkele data:

 • Raad van bestuur liga Antwerpen: 12/9 (vooral belangrijk voor kringen die nog iets willen aankaarten aan het bestuur)
 • Algemene Vergadering KBSB: 22 oktober 2016 (hier volgt uiteraard nog een aparte uitnodiging vanwege KBSB; eventuele heikele punten kunnen op agenda van de AV van de liga reeds besproken worden).
 • Zilveren Toren: eerste en laatste ronde gaan door in de sporthal van Niel. Data zijn respectievelijk 13/1/2017 en 31/3/2017
 • Antwerps Jeugdkampioenschap: 11 en 12 november 2016 ingericht door TSM.  Verdere info volgt via de jeugdleider.
 • Individueel kampioenschap: De Raad van bestuur van 12/9 zal hierover een beslissing nemen die zo snel als mogelijk gecommuniceerd zal worden.
 • Op schoolschaakvlak gaat het provinciaal kampioenschap door op zaterdag 21/01/2017, voor de 3e en laatste keer in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Eind september lanceer ik een oproep om een nieuwe organisator te vinden voor drie jaar.