Jaarlijkse Algemene statutaire vergadering 21 september 2015

De Schaakliga Antwerpen vzw organiseert haar jaarlijkse Algemene statutaire vergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 21 september 2015 om 20:00 uur in onze residentie het Huis v/d Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem ( Antwerpen).
Jeugdleider en ondervoorzitter zijn uittredend en herkiesbaar, de functie van secretaris is vacant.
Kandidaturen voor bestuurdersfuncties en losse medewerkers kunnen gestuurd worden naar voorzitter@schaakliga-antwerpen.be en secretaris@schaakliga-antwerpen.be .