Jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering 17 oktober 2018

De jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering Schaakliga Antwerpen vzw zal plaatsvinden op woensdag 17 oktober 2018 om 20:00 te Westerlo, Café ’t Centrum, Boerenkrijglaan 24/26, 2260 Westerlo.

Volgende bestuursfuncties zijn op basis van het Huishoudelijk Reglement herkiesbaar.

o Voorzitter

o Penningmeester

o Tornooileider

o Verantwoordelijke Kadervorming

Kandidaturen voor deze bestuursfuncties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@schaakliga-antwerpen.be of ondervoorzitter@schaakliga-antwerpen.be  en dit voor 12 oktober 2018.

Naast deze functies zijn we nog steeds op zoek naar kandidaten voor de functies van Secretaris, Campus- en PR Verantwoordelijke.