Jonger dan 25 jaar en wil je in ons LIGA TEAM !

De Interprovinciaal jeugdkampioenschap competitie valt onder de bevoegdheid van de Jeugdcommissie. De leden van Jeugdcommissie zijn Liga’s jeugdleiders en VSF jeugdleider.

Een speler kan slechts spelen voor zijn Liga waar hij/zij eerst aangesloten is. Om geen enkele reden kan een speler tijdens dezelfde competitie voor een andere Liga/ploeg spelen.

 

PowerPoint korte versie:  ppt-liga-antwerpen_vlaams-jeugd-interprovinciale-kompetitie-2016-2017

Wil je deelnemen, dit kan via  hier  door te klikken

 

Onderstaande aangeboden door Ben Dardha, VSF jeugdleider:

Er wordt gespeeld in 5 ploegen, een ploeg per provincie. De Liga’s Antwerpen en Oost Vlaanderen krijgen bij opstart van het toernooi het eerst jaar beide een extra ploeg: Liga Antwerpen: -16 jaar, Oost Vlaanderen: -25 jaar.

In het vervolgd, zijn de kampioene schaakliga’s van elke reeks die recht op een extra ploeg hebben op het respectieve reeksen

 

Er wordt in twee reeksen gespeeld: -16 (U16) en -25 (U25). De ploegen bestaan uit 6 spelers voor elke reeks. Liga jeugdleiders maken de selectie op basis van ELO. De -16 jarige spelers kunnen in de hogere reeks geselecteerd zijn op basis van ELO.

De leeftijdscategorieën zijn voorbehouden aan spelers geboren vanaf:

Jaar van het voorgaande seizoen – 15 voor U16 reeks. Voorbeeld :  2016-15 =  2001

Jaar van het voorgaande seizoen – 24 voor U25 reeks. Voorbeeld: 2016-24 = 1992

Elke Schaakliga voorziet ook een aantal reserve spelers in geval van ziekte of overmacht van de geselecteerde spelers. Reserve spelers van de Liga’s met 2 ploegen op het zelfde reeks, kunnen op beide ploegen spelen waar het nodig is.

De spelers moeten opgesteld worden volgens het laatst verschenen Belgische ELO-klassement Of ELO FIDE van september van het voorgaande seizoen. De ploegen moeten voor 15 oktober bekend zijn. Voor deze opstelling mag echter de quotering van elke speler met 50 punten verhoogd of verlaagd worden en die opstelling telt voor de ganse competitie!

Niet geklasseerde spelers zullen hiertussen opgesteld worden volgens alle mogelijke ELO criteria. Opvallende fouten in het ELO-klassement mogen door een Liga gesignaleerd worden met voorstel van andere rangschikking. De Jeugdcommissie oordeelt hierover.

 

Er worden 5 ontmoetingen op 5 provincies met 2 partijen per dag, In totaal worden 10 partijen gespeeld. Er wordt gespeeld in het lokaal aangeduid door de thuisspelende Liga.

Het aanvangsuur van de wedstrijden wordt vastgelegd op 10.00 uur voor de eerste partij en op 15.00 uur voor de tweede partij. Voor aanvang van de wedstrijd dienen de ploegkapiteins (kan jeugdspeler e/o een van ouders zijn) of Liga jeugdleiders de opstelling van de spelers te controleren.

Op het aanvangsuur der partijen brengt elke zwartspeler de klok van zijn tegenstrever op gang, ongeacht of deze aanwezig is of niet. Is de witspeler aanwezig en de zwartspeler niet, dan brengt de witspeler de klok van zijn tegenstrever aan gang. Hij mag desgewenst vooraf een zet uitvoeren. Bij afwezigheid van beide spelers dient de klok van de witspeler in gang gezet te worden door de wedstrijdleider

Indien één uur na het voorziene aanvangsuur niet minstens de helft van de spelers van een ploeg aanwezig is, verliest die ploeg de wedstrijd met forfait. Een ploegforfait heeft behoudens aantoonbare overmacht uitsluiting uit de bestaande competitie tot gevolg. De ploeg wordt dan gerangschikt op de laatste plaats van de reeks waarin ze speelt.

Forfait wordt toegepast één uur na het voorziene aanvangsuur. Meerdere ontmoetingen met overgeërfde forfaits wordt beschouwd als een ploegforfait en heeft uitsluiting uit de bestaande competitie tot gevolg.

Elke klacht met betrekking tot een wedstrijd of over een beslissing van een wedstrijdleider dient binnen een termijn van vijf dagen na een gespeelde wedstrijd door de jeugdleider schriftelijk ( per e-mail of eventueel per brief ) ter kennis gebracht te worden aan de wedstrijdleider.De wedstrijdleider beslist binnen de acht dagen. Deze beslissing is definitief.

 

Per bord wordt voor een overwinning drie, voor een remise twee, voor een nederlaag één en voor een forfait nul punten toegekend.

De ploeg die meer dan de helft van het aantal te verdienen bordpunten behaalt bekomt twee matchpunten de tegenstander nul. Bij gelijkheid van gewonnen partijen krijgt elke ploeg één matchpunt.

In elke reeks wordt de rangschikking in de eerste plaats volgens de bordpunten, daarna volgens de matchpunten gemaakt. Indien na deze twee criteria nog ploegen gelijk eindigen, voor een plaats die beslissend is voor kampioen moet tussen hen een blitz match ( 3min + 2 sec ) worden gespeeld. In het geval deze match op een puntendeling eindigt, wordt volgende regeling toegepast voor Blitzmatch: winst op bord 1 = 12 punten, op bord 2 = 10 punten, bord 3 = 8 punten, bord 4 = 6 punten, bord 5 = 4 punten, bord 6 = 2 punten.

 

De uitslagen en verdere algemene mededelingen worden kenbaar gemaakt via de website van de Schaakliga’s en VSF.

 

Alle effectief gespeelde partijen komen in aanmerking voor het ELO-klassement van de KBSB en worden doorgegeven voor verwerking in het FIDE-ELO klassement.

 

Bovenstaande is niet bindend en kan nog wijzigen