Kort verslag over de lezing “Geef uw processor een upgrade” …

Woensdag 2 december  “Geef uw processor een upgrade” … vanuit de moderne bio-medische wetenschappen, een lezing door Dr. Hugo Stuer.

 De schaakcampus van de Liga Antwerpen ging afgelopen woensdag van start met een eerste event.

Zo wil de Liga Antwerpen immers, naast het schaken zelf, investeren in projecten die het schaken vanuit een ruimer perspectief benaderen. Bovendien wil de Liga niet alleen de schakers zelf, maar ook ouders, jeugdleiders en alle geïnteresseerden hierbij betrekken.

Het eerste event van woensdag 2 december werd ingeleid door de voorzitter van de Liga Antwerpen, Bart Van Tichelen.

In de lezing, gebracht door Dr. Hugo Stuer, werden zowel onze gedachten- en gevoelswereld, ons lijf, onze voeding, doping als minipauzes geduid in relatie tot schaken.

Met handige tips en trucs, maar ook met heel wat toepasbare kennis, werden de toehoorders gewezen op manieren die helpen bij het verhogen en verbeteren van concentratie, presteren en dus ook schaakresultaten.

Na de sessie zelf bood de Liga bij een afsluitend drankje nog de gelegenheid tot nabespreking en was er ook de mogelijkheid om Dr. Hugo Stuer persoonlijk te spreken.

Tijdens deze nabespreking bleek al snel dat er nog heel wat interesse is in een vervolg.

Wie hierbij wil aanwezig zijn mag alvast zijn mogelijke aanwezigheid melden via, klik op: Ja dit wil ik niet missen. 

Reeds ingeschreven voor 2016

 

Enkele sfeerfoto’s

 

Een quote van Bruno Luyckx op onze facebook pagina

“Het was zeer de moeite! De afwezigen hadden allemaal ongelijk!”

 

Begin 2016 maakt de Liga werk van verdere events.  Zo werkt momenteel sportpsycholoog professor Bert De Cuyper  een aantal sessies uit voor de Liga Antwerpen. Professor Bert De Cuyper was hiervoor reeds aanwezig op het Antwerps jeugdkampioenschap waar hij al enkele analyses en observaties ter voorbereiding van zijn lezingen opnam.

  • Sessie 1: (vermoedelijke periode maart / mei 2016) De relatie speler/sporter – ouder – trainer met topics als rol/territoriumconflicten .. terreinafbakening ..   afspraken maken
  • Sessie 2 : (vermoedelijke periode juni / september 2016) Communicatie ouder – sporter/speler met accent op wedstrijdcommunicatie : voor – tijdens –na
  • Sessie 3 : (vermoedelijke periode oktober / november 2016) Emoties en emotiemanagement hoe omgaan met verschillend emoties als angst, woede …

Verdere informatie over de lezingen zelf wordt via de website van de Liga aangekondigd.

Ook in de brochure van het Antwerps jeugdkampioenschap kon u hierover reeds informatie vinden.