Lezing 2 : Emotie en emotiemanagement door Professor Bert De Cuyper

Op dinsdag 28 juni organiseerde de Liga Antwerpen haar tweede sessie in het kader van sportpsychologie.

De lezing ‘emotie en emotiemanagement’, gegeven door professor Bert De Cuyper bleek opnieuw een boeiende en leerrijke ervaring.  Tijdens de lezing waren er heel wat verwijzingen en projectie naar de schaakwereld. Bij heel wat deelnemers (in totaal waren er meer dan 30 aanwezigen vanuit verschillende Vlaamse kringen) werden deze aangehaalde issues als zeer herkenbaar geduid.

Sport en emotie vormen een onafscheidelijk koppel. Door wedstrijdsporters, hun begeleiders en hun thuisfront, worden deze emoties beleefd als te duchten fenomenen, aangezien ze tot een ernstig prestatieverval (of daling van het prestatieniveau) kunnen leiden.

 

Aan de andere kant is er de ervaring dat emoties de motor kunnen zijn voor schitterende prestaties. Een topprestatie wordt zowel verklaard als gestuwd door een emotie die nu eens woede dan weer plezier kan zijn. En de zaken worden nog ingewikkelder als blijkt dat angst de ene sporter verlamt, terwijl het een andere atleet in een ideale prestatietoestand kan brengen.

 

Om te zwijgen over de verschillen tussen sporttaken en de verschillende context waarin moet worden gepresteerd. Het loont dus de moeite om emoties te bekijken vanuit een sportpsychologisch perspectief.

Na een eerste theoretische ex-cathedra deel, gaf een tweede interactieve deel alle deelnemers de mogelijkheid tussen te komen met; vragen, opmerkingen,ervaringen, bedenkingen en nog veel meer.

De Liga Antwerpen organiseert in de tweede helft van dit jaar een derde sessie met professor Bert De Cuyper.  Hou de website van de Liga dus zeker in het oog en mis deze volgende interessante opportuniteit niet.

Enkele reacties;

  • zeer positieve ervaring voor mijzelf. Herkenbaar, vinden van bevestiging bij andere schakers, onderbouwde aanpak door Prof. De Cuyper. In geval er een volgende sessie komt, probeer ik zeker opnieuw aanwezig te zijn.
  • De sessie was zeer informatief om kennis te maken met de verschillende manieren waarop mensen kunnen omgaan met hun emoties bij momenten van stress. Het concept emotiemanagement is ook iets waar algemeen gezien minder aandacht aan besteed wordt, maar toch van groot belang kan zijn (het verschil tussen winnen of verliezen). Om dit dan ook onder de aandacht te brengen van de schaakwereld kan ik enkel aanmoedigen. Op dit onderwerp zie ik graag een vervolg waar dan de focus meer op praktijk kan gericht zijn. In dit vervolg kan dan de focus gelegd worden op het aanleren  van efficiënte technieken om het wijzigen van denkpatronen of het omzetten van ‘slechte’ naar ‘goede’ emoties zo snel en vlot mogelijk te laten verlopen.

Bijgevoegd enkele foto’s.