Nieuwe Raad van Bestuur

Op woensdag 19 oktober vond de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van Schaakliga Antwerpen plaats.
De Raad van Bestuur verwelkomt Tobias Verhulst als nieuwe tornooileider. Bart Van Tichelen, Steven Bogaert en Dirk De Ridder
werden herkozen als respectievelijk voorzitter, penningmeester en verantwoordelijke kadervorming.
De Algemene Vergadering aanvaardde bij handgeklap de kring ChessLooks als nieuw lid. Zij zullen ook instaan voor de organisatie
van het Persoonlijk Ligakampioenschap van dit seizoen.