Schaken wordt een studievak op de Spaanse scholen

MADRID – De Spaanse regering is van plan om het schaken een verplicht onderdeel te maken van het lesplan op de Spaanse scholen. Bijna alle politici en parlementsleden zijn het erover eens dat het spelen van schaak de hersenen van de kinderen op positieve wijze beïnvloed. Daarnaast is het schaken in Spanje erg belangrijk aangezien het moderne schaakspel zoals we dat tegenwoordig kennen oorspronkelijk zo’n 500 jaar geleden uit Spanje kwam.

Een speciale onderzoekscommissie voor het onderwijs heeft de regering er op aangedrongen het schaken verplicht als lesvak toe te voegen op de Spaanse scholen. Dit is dan in overeenstemming met de Europese aanbevelingen die het schaken in alle Europese landen graag op de scholen ziet als lesvak.

Het schaken als vak op school kan als belangrijk gezien worden, zowel voor de ontwikkeling van de kinderen alsook om de geschiedenis van het schaakspel aan te kaarten. Het moderne schaakspel zoals we dat nu kennen stamt van meer dan 500 jaar geleden toen het schaken op het Iberische schiereiland werd geïntroduceerd door de Moren die een groot deel van Spanje bezetten.

Spaanse geschiedenis

Rond het jaar 1000 werd het schaken door de Moren naar het toenmalige Spanje gebracht en rond het jaar 1200 was het schaakspel iets wat men veel zag in het door de Moren bezette Spanje. Toen de Katholieke Koningen met de heroveringen begonnen werd het schaakspel in het jaar 1475 op zo’n manier aangepast dat deze regels tot op de dag van vandaag nog gelden. De toenmalige Koningen zorgden ervoor dat de Koningin het machtigste schaakstuk werd, iets wat nu nog steeds zo is. Nadat het schaakspel in Spanje steeds meer gespeeld werd begon het nieuwe spel langzaam heel Europa te veroveren en daarna de wereld – (Remco Stoffer)