10215 Daniels, Fulco
Rating (KBSB): 1393

Niet-actieve speler