10428 De Vliegher, Bart
Rating (KBSB): 1673
Rating (FIDE): 1702

Niet-actieve speler