10507 De Cock, Jelte
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler