10691 Daems, Bruno
Rating (KBSB): 1281

Niet-actieve speler