10857 Jaspers, Frank
Rating (KBSB): 1113

Niet-actieve speler