11214 Jaspers, Tom
Rating (KBSB): 1407

Niet-actieve speler