11548 Deyaert, Roel
Rating (KBSB): 1110

Niet-actieve speler