11569 Danneels, Luc
Rating (KBSB): 1190

Niet-actieve speler