11570 Delmote, Brian
Rating (KBSB): 1498

Niet-actieve speler