11649 De Cock, Pascal
Rating (KBSB): 1655

Niet-actieve speler