11693 De Cock, Herman
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler