11796 Jirisian, Genel
Rating (KBSB): 1609

Niet-actieve speler