11806 Delforge, Louise
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler