11807 Delforge, Mathieu
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler