11902 De Koker, Bart
Rating (KBSB): 1403

Niet-actieve speler