11905 Demasure, Annie
Rating (KBSB): 1150

Niet-actieve speler