11908 Dardha, Bardhyl
Rating (KBSB): 1749
Rating (FIDE): 1783

Niet-actieve speler