11916 Jaracz, Barbara
Rating (KBSB): 2188

Niet-actieve speler