11987 Deknuydt, Claudy
Rating (KBSB): 1862

Niet-actieve speler