12113 Dandois, Yves
Rating (KBSB): 904

Niet-actieve speler