12122 Josse, Gaston
Rating (KBSB): 1798

Niet-actieve speler