12227 Ducruet, Francis
Rating (KBSB): 1506

Niet-actieve speler