12394 Decrop, Ronald
Rating (KBSB): 1598
Rating (FIDE): 1686

Niet-actieve speler