12416 Degrave, Jonas
Rating (KBSB): 1252

Niet-actieve speler