12858 Delabie, Jan
Rating (KBSB): 2121
Rating (FIDE): 2096

Niet-actieve speler