13345 Delfosse, Hadrien
Rating (KBSB): 1204

Niet-actieve speler