13472 Degives, Ernest
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler