14275 Dallemagne, Rodrigue
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler