14710 Duchnycz, Jaroslaw
Rating (KBSB): 1150

Niet-actieve speler