14753 Daniels, Ina
Rating (KBSB): 717

Niet-actieve speler