14931 Denolf, Jacob
Rating (KBSB): 1554

Niet-actieve speler