15132 De Putter, Sven
Rating (KBSB): 1389

Niet-actieve speler