15222 Delli Russi, Arthur
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler