1571 Delrue, Andre
Rating (KBSB): 1443

Niet-actieve speler