15960 Dhoop, Ignaas
Rating (KBSB): 1272

Niet-actieve speler