15993 Devet, Kris
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler