16613 De Cock, Nelson
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler