16621 Jafari, Yasin
Rating (KBSB): 1698

Niet-actieve speler