16717 Derous, Gil
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler