17043 De Backere, Pieter-Jan
Rating (KBSB): 1666

Niet-actieve speler