17182 Desmet, Angelino
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler