17229 Delforge, Thomas
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler